O súťaži banner
O súťaži banner tablet
O súťaži banner mobile

Od roku 1999 sa tejto tradičnej česko-slovenskej súťaže v transformácii postavy za tri mesiace zúčastnilo viac ako 10-tisíc mužov aj žien vo veku od 16 do 72 rokov. Pripoj sa k nim aj ty! DO FORMY S MUSCLE&FITNESS je veľká výzva a šanca i pre teba.

Každý účastník DO FORMY S M&F 2019 získa

Jednorázová zľava 25%
Zdarma 3 mesačné Gold Členstvo

Pokyny pre súťažiacich v SR

Kto sa môže zapojiť?

Každý, kto dovŕši 16 rokov v deň podania prihlášky, horná hranica bez obmedzenia. Súťaží sa v týchto kategóriách:

Muži
Ženy

O zaradení do kategórie rozhoduje dovŕšený vek v deň prihlásenia sa do súťaže.

Súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS nie je určená pre tých, ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili na súťažiach v kulturistike alebo fitness. Do súťaže sa nemôžu zapojiť ani víťazi DO FORMY S M&F 2018!

pokyn 1

VYPLŇTE PRIHLÁŠKU

Tu nájdete aj Pravidlá súťaže. Prihláškový formulár, v ktorom vyplníte kontaktné údaje a miery „pred“, bude k dispozícii do 15. 1. 2019.
pokyn 2

Uhraďte štartovné

 • Pri úhrade do 31. 12. 2018 zvýhodnené štartovné 15 EUR.
 • Pri úhrade od 1. 1. do 15. 1. 2019 štartovné 19 EUR.
Úspešné zaregistrovanie v súťaži, ukončené úhradou štartovného, potvrdíme každému účastníkovi mailom. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 15. 1. 2019
pokyn 3

ODFOŤTE SA „PRED“ PREMENOU

Odfoťte sa – muži v plavkách dlhých maximálne do polovice stehien, ženy v bikinách. Čelný postoj, celá postava a časopis MUSCLE&FITNESS č. 1/2019 s viditeľnou obálkou držte pri tele tak, ako to vidíte na ukážkových fotografiách. Fotografiu v digitálnej forme si uložte!
pokyn 4

HURÁ DO PREMENY!

Máte tri mesiace na to, aby ste zmenili svoje telo. Naplánujte si tréningy, upravte stravu a hurá na to! Pri svojej premene postupujete samostatne, ale nie sami – MUSCLE&FITNESS vo svojej tlačenej aj internetovej verzii je vždy s vami! K dispozícii je aj skupina na FB pod názvom DO FORMY S MUSCLE FITNESS.
pokyn 5

ODFOŤTE SA „PO“ PREMENE

Po troch mesiacoch si vyhotovíte záverečnú fotografiu s M&F č. 4/2019. Na webstránke www.doformy.eu uložíte foto „pred“ a „po“, motivačný list a miery „po“. Pokyny na ukončenie súťaže nájdu súťažiaci v M&F č. 4/2019 a na www.doformy.eu. TERMÍN UKONČENIA SÚŤAŽE JE 15. 4. 2019.
pokyn 6
 

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV V M&F č. 6/2019

O čo súťažíme?

award

V prvom rade o lepšie a krajšie telo a dobrý pocit z prekonania samého seba.

Víťazov kategórií okrem toho čaká:
 • publicita v MUSCLE&FITNESS
 • trofej pre víťaza kategórie DO FORMY S MUSCLE&FITNESS
 • pozvanie na stretnutie víťazov
 • vecné ceny od FIT PLUS, spol. s r.o a FIT-PRO CZECH s.r.o.
   fitplus_logo fitplus_fitpro

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2019

 1. Súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2019 vyhlasuje a organizuje redakcia česko-slovenskej edície časopisu MUSCLE&FITNESS. V súťaži ide o pozitívnu zmenu postavy súťažiaceho v priebehu troch mesiacov, zdokumentovanú fotografiami „pred“ a „po“.
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto dovŕšil 16 rokov v deň podania prihlášky a od roku 2014 (vrátane) nesúťažil na žiadnej oficiálnej súťaži v kulturistike alebo fitness. Do súťaže sa nemôžu zapojiť víťazi DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018, zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinní príslušníci.
 3. Súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2019 sa koná v termínoch od 15. 12. 2018 (deň štartu súťaže) do 15. 4. 2019 (posledný deň zaslania súťažných materiálov do redakcie).

Prihlasovanie a priebeh súťaže

 1. Priebeh súťaže sa riadi pokynmi uverejnenými na internetovom portáli www.doformy.eu aj v MUSCLE&FITNESS č. 1/2019. Záverečné pokyny pre súťažiacich budú uverejnené v MUSCLE&FITNESS č. 4/2019.
 2. Prihlásenie do súťaže spočíva vo vyplnení a odoslaní formulára prihlášky a v zaplatení štartovného na www.doformy.eu. Štartovné sa nevracia!
 3. Zaregistrovanie súťažiaceho a úspešné uhradenie štartovného poplatku bude potvrdené emailom.
 4. V priebehu troch mesiacov sa súťažiaci snaží o maximálnu pozitívnu zmenu svojej postavy, pričom postupuje samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
 5. Splnením podmienok ukončenia súťaže (nahraním dvojice fotografií „pred“ s MUSCLE&FITNESS č. 1/2019 a „po“ s MUSCLE&FITNESS č. 4/2019, motivačného listu a vyplnením formulára s mierami po premene) účastník úspešne zavŕši DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2019 a je zaradený do záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a odmeny

 1. Súťaž hodnotí odborná porota.
 2. Hlavným kritériom hodnotenia je veľkosť zmeny s prihliadnutím ku konečnému výsledku. Pomocným kritériom je motivačný list.
 3. Odborná porota vyberie v každej kategórii skupinu finalistov (jej početnosť určí podľa počtu a kvality súťažiacich) a určí víťaza. V odôvodnených prípadoch si vyhradzuje právo kategóriu nevyhodnotiť, resp. kategórie zlúčiť.
 4. Víťaza kategórií kontaktuje redakcia e-mailom, resp. telefonicky najneskôr 30. 4. 2019.
 5. Kompletné vyhodnotenie súťaže, s menným zoznamom všetkých úspešných účastníkov, bude uverejnené v MUSCLE&FITNESS č. 6/2019.
 6. Najlepší v každej kategórii získa titul Víťaz DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2019 a pozvanie na stretnutie víťazov, kde mu bude odovzdaná trofej a vecné ceny sponzorov súťaže – spoločností FIT PLUS, spol. s r.o a FIT-PRO CZECH s.r.o.
 7. Časopis MUSCLE&FITNESS postupne uverejní fotografie, obsiahle profily všetkých víťazov súťaže a mini profily všetkých finalistov.
 8. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami. Zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely tejto súťaže, ako aj s uverejnením zaslaných fotografií a osobných údajov v tlačenej aj internetovej verzii časopisu MUSCLE&FITNESS, ako aj na portáli www.doformy.eu. Zaslané materiály (fotografie a sprievodný list) zostávajú vlastníctvom redakcie.

Porota

 • Boris_Bardos_profil_foto
  Mgr. Boris Bárdoš
  šéfredaktor časopisu MUSCLE&FITNESS
 • Ivan_Mach_profil_foto
  Ing. Ivan Mach,CSc
  prezident Aliancie výživových poradcov ČR, majiteľ školy výživového poradenstva NUTRIS
 • Marian_Cambal_profil_foto
  Marian Čambal
  majster sveta a Európy v kulturistike, držiteľ licencie IFBB Professional League
 • Marta_Horackova_profil_foto
  Ing. Marta Horáčková
  zakladateľka (spolu s Ľudovítom Majorom) a odborná garantka súťaže, majsterka Československa v kulturistike žien 1989
 • Roman_Volak_profil_foto
  Roman Volák
  mnohonásobný majster sveta v bojových umeniach
 • Saskia_Cakoci_profil_foto
  Saskia Cakoci
  majsterka sveta a Európy v bikini fitness, držiteľka licencie IFBB Professional League
 • Stefan_Havlik_profil_foto
  Štefan Havlík
  majster sveta a Európy v kulturistike, držiteľ licencie IFBB Professional League
 • Zdenek_Dryak_profil_foto
  Zdeněk Dryák
  dvorný fotograf MUSCLE&FITNESS
 • Zuzana_Satmaryova_profil_foto
  Zuzana Satmaryová
  víťazka Natural Olympia 2017 v kategórii figure
UPOZORNENIE: Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies
Ok
Top