O súťaži banner
O súťaži banner tablet
O súťaži banner mobile

Od roku 1999 sa tejto tradičnej česko-slovenskej výzvy v transformácii postavy za tri mesiace zúčastnilo viac ako 10-tisíc mužov aj žien vo veku od 16 do 72 rokov. Už žiadne výhovorky - pripoj sa k nim aj ty! DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® je veľká výzva a šanca nielen pre zmenu postavy, ale aj získanie a upevnenie si kondície a správnych návykov pre zdravý životný štýl.

Každý účastník DO FORMY S M&F® 2020 získa

Jednorázová zľava 25%
Zdarma 3 mesačné Gold Členstvo

Pokyny pre účastníkov v SR

Kto sa môže zapojiť?

Každý, kto dovŕši 16 rokov v deň podania prihlášky, horná hranica bez obmedzenia. Súťaží sa v týchto kategóriách:

Muži
Ženy

O zaradení do kategórie rozhoduje dovŕšený vek v deň prihlásenia sa do súťaže.

Výzva DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® nie je určená pre tých, ktorí sa v posledných piatich rokoch zúčastnili na súťažiach v kulturistike alebo fitness. Do výzvy sa nemôžu zapojiť ani víťazi DO FORMY S M&F® 2019!

pokyn 1

VYPLŇTE PRIHLÁŠKU

Tu nájdete aj Pravidlá súťaže. Prihláškový formulár, v ktorom vyplníte kontaktné údaje a miery „pred“, bude k dispozícii od 15. 12. 2019 do 15. 1. 2020 (predĺžené do 19.1.2020).
pokyn 2

Uhraďte štartovné

 • Pri úhrade do 31. 12. 2019 zvýhodnené štartovné 15 EUR.
 • Pri úhrade od 1. 1. do 15. 1. 2020 štartovné 19 EUR.
Úspešné zaregistrovanie do výzvy, ukončené úhradou štartovného, potvrdíme každému účastníkovi mailom. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 15. 1. 2020
pokyn 3

ODFOŤTE SA „PRED“ PREMENOU

Odfoťte sa – muži v plavkách dlhých maximálne do polovice stehien, ženy v bikinách. Čelný postoj, celá postava tak, ako to vidíte na ukážkových fotografiách v rubrike Tvoj profil (vytvorí sa po prihlásení). Fotografiu v digitálnej forme si uložte! Ďalšie doplňujúce informácie k foteniu získate po registrácii.
pokyn 4

HURÁ DO PREMENY!

Máte tri mesiace na to, aby ste zmenili svoje telo. Naplánujte si tréningy, upravte stravu a hurá na to! Pri svojej premene postupujete samostatne, ale nie sami – MUSCLE&FITNESS v internetovej verzii je vždy s vami! K dispozícii je aj skupina na FB pod názvom DO FORMY S MUSCLE FITNESS.
pokyn 5

ODFOŤTE SA „PO“ PREMENE

Po troch mesiacoch si vyhotovíte záverečnú fotografiu „po“. Na webstránke www.doformy.eu uložíte foto „pred“ a „po“, motivačný list a miery „po“. Pokyny na ukončenie výzvy nájdu súťažiaci na stránkach www.muscle-fitness.skwww.doformy.eu. TERMÍN UKONČENIA VÝZVY JE 15. 4. 2020.
pokyn 6
 

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV NA WEBE muscle-fitness.sk 15. 5. 2020.

O čo súťažíme?

award

V prvom rade o lepšie a krajšie telo a dobrý pocit z prekonania samého seba.

Víťazov kategórií okrem toho čaká:
 • publicita v online magazíne MUSCLE&FITNESS
 • trofej pre víťaza kategórie DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®
 • pozvanie na stretnutie víťazov
 • vecné ceny od FIT PLUS, spol. s r.o.
   fitplus_logo 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pravidlá výzvy DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2020

 1. Výzvu DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2020 vyhlasuje a organizuje redakcia česko-slovenskej edície online magazínu MUSCLE&FITNESS. Vo výzve ide o pozitívnu zmenu postavy účastníka v priebehu troch mesiacov, zdokumentovanú fotografiami „pred“ a „po“.
 2. Do výzvy sa môže zapojiť každý, kto dovŕšil 16 rokov v deň podania prihlášky a od roku 2015 (vrátane) nesúťažil na žiadnej oficiálnej súťaži v kulturistike alebo fitness. Do výzvy sa nemôžu zapojiť víťazi DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2019, zamestnanci organizátora súťaže ani ich rodinní príslušníci.
 3. Výzva DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2020 sa koná v termínoch od 15. 12. 2019 (deň štartu výzvy) do 15. 4. 2020 (posledný deň zaslania súťažných materiálov do redakcie).

Prihlasovanie a priebeh výzvy

 1. Priebeh výzvy sa riadi pokynmi uverejnenými na internetovom portáli www.doformy.eu a na stránkach MUSCLE&FITNESS (www.muscle-fitness.sk). Záverečné pokyny pre účastníkov budú uverejnené na stránkach MUSCLE&FITNESS v apríli 2020.
 2. Prihlásenie do výzvy spočíva vo vyplnení a odoslaní formulára prihlášky a v zaplatení štartovného na www.doformy.eu. Štartovné sa nevracia!
 3. Zaregistrovanie účastníka a úspešné uhradenie štartovného poplatku bude potvrdené e-mailom.
 4. V priebehu troch mesiacov sa účastník snaží o maximálnu pozitívnu zmenu svojej postavy, pričom postupuje samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
 5. Splnením podmienok ukončenia výzvy (nahraním dvojice fotografií „pred“ a „po“, motivačného listu a vyplnením formulára s mierami po premene) účastník úspešne zavŕši DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2020 a je zaradený do záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a odmeny

 1. Výzvu hodnotí odborná porota.
 2. Hlavným kritériom hodnotenia je veľkosť zmeny s prihliadnutím ku konečnému výsledku. Pomocným kritériom je motivačný list.
 3. Odborná porota vyberie v každej kategórii skupinu finalistov (jej početnosť určí podľa počtu a kvality účastníkov) a určí víťaza. V odôvodnených prípadoch si vyhradzuje právo kategóriu nevyhodnotiť, resp. kategórie zlúčiť.
 4. Víťaza kategórií kontaktuje redakcia e-mailom, resp. telefonicky najneskôr 30. 4. 2020.
 5. Kompletné vyhodnotenie výzvy, s menným zoznamom všetkých úspešných účastníkov, bude uverejnené na stránkach MUSCLE&FITNESS, ako aj sociálnych sieťach M&F v máji 2020.
 6. Najlepší v každej kategórii získa titul Víťaz DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® 2020 a pozvanie na stretnutie víťazov, kde mu bude odovzdaná trofej a vecné ceny sponzora súťaže – spoločnosti FIT PLUS, spol. s r.o.
 7. Online magazín MUSCLE&FITNESS postupne uverejní fotografie, obsiahle profily a video vizitky víťazov výzvy a mini profily všetkých finalistov.
 8. Prihlásením do výzvy účastník súhlasí s týmito pravidlami. Zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely tejto súťaže, ako aj s uverejnením zaslaných fotografií a osobných údajov v online verzii časopisu MUSCLE&FITNESS, na sociálnych sieťach M&F, ako aj na portáli www.doformy.eu. Zaslané materiály (fotografie a sprievodný list) zostávajú vlastníctvom redakcie.

Porota

 • Boris_Bardos_profil_foto
  Mgr. Boris Bárdoš
  šéfredaktor MUSCLE&FITNESS
 • Ivan_Mach_profil_foto
  Ing. Ivan Mach,CSc
  prezident Aliancie výživových poradcov ČR, majiteľ školy výživového poradenstva NUTRIS
 • Marian_Cambal_profil_foto
  Marian Čambal
  majster sveta a Európy v kulturistike, držiteľ licencie IFBB Professional League
 • Roman_Volak_profil_foto
  Roman Volák
  mnohonásobný majster sveta v bojových umeniach
 • Stefan_Havlik_profil_foto
  Štefan Havlík
  majster sveta a Európy v kulturistike, držiteľ licencie IFBB Professional League
 • Zdenek_Dryak_profil_foto
  Zdeněk Dryák
  dvorný fotograf MUSCLE&FITNESS
 • Zuzana_Satmaryova_profil_foto
  Zuzana Satmaryová
  víťazka Natural Olympia 2017 v kategórii figure
UPOZORNENIE: Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies
Ok
Top